مطالب توسط Sajat

اخذ رتبه پیمانکاری ساجات و شرایط عمومی پیمان

اخذ رتبه پیمانکاری ساجات و شرایط عمومی پیمان موارد زیر را پیمانکار تائید می نماید: الف) تمام اسناد و مدارک موضوع ماده 2 موافقتنامه را مطالعه نموده و از مفاد آن کاملاً آگاه شود. ب) نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تدارک مصالح، تجهیزات ، ماشین آلات و ابزار اجرای کار طبق مشخصات […]

رتبه بندی پیمانکاران و تجهیز کارگاه

رتبه بندی پیمانکاران و تجهیز کارگاه تجهیز کارگاه ، تدارک مصالح ، تجهیزات و ماشین آلات الف) پیمانکار موظف است که پس از تحویل گرفتن کارگاه ، با توجه به مدت تعیین شده برای تجهیز ، طرح جانمایی تجهیز کارگاه را تهیه کرده و پس از تائید مهندس مشاور ، آن را مبنای تجهیز کارگاه […]

رتبه بندی پیمانکاران ساجات و شرایط عمومی پیمان

رتبه بندی پیمانکاران ساجات و شرایط عمومی پیمان تغییر مدت پیمان الف) در صورت وقوع هر یک از موارد زیر که موجب افزایش مدت اجرای کار شود ، پیمانکار می تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید. پیمانکار درخواست تمدید مدت پیمان را با ارائه محاسبات و دلایل توجیهی ، به مهندس مشاور تسلیم می […]

مناقصه قوانین رتبه بندی پیمانکار ساجات

مناقصه قوانین رتبه بندی پیمانکار ساجات 1- پس از اخذ رتبه پیمانکاری برای شرکت در مناقصات ، کمیسیون مناقصه مناقصه گزار پیشنهادها ، اصلاحیه ها ، و درخواستهای احتمالی پس گرفتن پیشنهادها را درحضور نمایندگان مناقصه گران ، که برای شرکت در جلسه گشایش پیشنهادها ، در ساعت ، تاریخ و محل درج شده در […]

شرایط مناقصه برای شرکت دارای رتبه پیمانکاری

شرایط مناقصه برای شرکت دارای رتبه پیمانکاری 1- مناقصه گزار ، می تواند در هر زمان تا تاریخ تعیین شده در کاربرگ مناقصه ، یا درصورتی که در کاربرگ مناقصه زمانی تعیین نشده است ، مدت هفت روز پیش از آخرین روز تعیین شده برای تسلیم پیشنهادها ، در پاسخ به توضیحات درخواست شده از […]

اخذ رتبه پیمانکاری

اخذ رتبه پیمانکاری پیمانکاران بر حسب توان یا پایه برای اخذ رتبه پیمانکاری به شرح زیر طبقه بندی می شوند: نوع اول: پیمانکاران حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی ایرانی که صددرصد ( ۱۰۰ %) سهم الشرکه یا سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی باشد. نوع دوم: پیمانکارانی که صددرصد( ۱۰۰ %) مالکیت سهم الشرکه یا سهام آنها متعلق به […]

تمدید و ارتقا رتبه مشاور

تمدید و ارتقا رتبه مشاور از آنجایی که شرکتهای مهندسی مشاور در سه پایه رتبه بندی می شوند و در سایت ساجات نیز رتبه بندی می شوند لذا این شرکت در جهت تکمیل پرونده مشاوران در جهت اخذ رتبه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گام برمی دارد. قابل ذکر است که […]

اخذ رتبه مشاور

اخذ رتبه مشاور مشاوران ، برای تشخیص صلاحیت از حیث شخصیت حقیقی و حقوقی به انواع زیر تقسیم می شوند: نوع اول: شخص حقیقی کارشناس ایرانی دارای تحصیلات دانشگاهی که طبق این آیین نامه واجد صلاحیت شناخته شود. نوع دوم: اشخاص حقوقی ( غیر دولتی ) بیش از پنجاه درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص […]

شرایط مناقصه برای شرکت دارای رتبه پیمانکاری

شرایط مناقصه برای شرکت دارای رتبه پیمانکاری 1- مناقصه گزار  ، می تواند در هر زمان تا تاریخ تعیین شده در کاربرگ مناقصه ، یا درصورتی که در کاربرگ مناقصه زمانی تعیین نشده است ، مدت هفت روز پیش از آخرین روز تعیین شده برای تسلیم پیشنهادها ، در پاسخ به توضیحات درخواست شده از […]

آموزش رتبه بندی

آموزش رتبه بندی 1. با توجه به اينكه آيين نامه مصوب هيأت وزيران به شماره 16169/ت39271 اشخاص حقوقي را موظف به دريافت شناسه ملي اشخاص حقوقي نموده است ،بنابراين تمامي اشخاص حقوقي متقاضي دريافت گواهينامه صلاحيت پيمانكاري م يبايست داراي شناسه ملي مذكور باشند. 2. چنانچه در فرآيند تشخيص صلاحيت يك شركت پيمانكار مشخص شود […]