ثبت نام ساجات

ثبت نام ساجات

ثبت نام ساجات

ثبت نام ساجات را به همراه ویدیو مراحل آن برای شما عزیزان آماده کرده ایم. برای ثبت نام ساجات میتوانید مراحلی که در ویدیوی زیر نمایش داده شده را طی نمایید.

 

 

مراحل ثبت نام ساجات

مراحل ثبت نام ساجات

مراحل ثبت نام ساجات

فهرست مراحل ثبت نام ساجات

دریافت گذرواژه

ورود به سیستم و ثبت نام

بازیابی گذرواژه

راهنمای قدم به قدم ثبت نام ساجات

دریافت گذرواژه

براي استفاده از سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی (ساجات)، کاربران باید ابتدا گذرواژه دریافت کرده و پس از آن، وارد سیستم شوند.

برای وارد شدن به سامانه ساجات در بخش آدرس مرورگرتان، آدرس sajat.mporg.ir را وارد نمایید تا صفحه ورود به سیستم مانند شکل زیر برای شما باز شود.

صفحه ورود به سامانه ساجات

صفحه ورود به سامانه ساجات

در اینجا بایستی در جمله برای ثبت نام لطفا اینجا را کلیک کنید، بروی کلمه اینجا کلیک کنید تا وارد صفحه جدید مانند تصویر زیر شوید.

دریافت گذرواژه سامانه ساجات

دریافت گذرواژه سامانه ساجات

در فرم ثبت نام باز شده گزینه ”متقاضی دریافت گواهینامه تشخیص صلاحیت“ را انتخاب و اطلاعـات خواسـته شده را وارد کنید. اگر آدرس ایمیل خود را در فیلـد مربـوط وارد نمـوده ایـد ولـی چیـزي بـه شـما نمـایش داده نمی شودباید زبان صفحه کلید خود را به زبان انگلیسی (EN) تبدیل نمایید. در پایان روي دگمـه ثبـت کلیـک کنید.

در صورتی که کد حفاظتی ارائه شده خوانا نبود هر بار که روي نشان  کلیک کنید، سیستم به شما یـک کـد حفاظتی جدید ارائه میدهد.

در تمام مراحل نشان  ( به رنگ قرمز ) در کنار یک فیلد بـه ایـن معناسـت کـه ایـن فیلـد بـراي پرکـردن اطلاعات الزامی است و تا زمانی که اطلاعات خواسته شده را در این فیلد وارد نکنید فیلد مـورد نظـر هـمچنـان الزامی میماند. پس از آن که این اطلاعات ثبت شد، پیغامی مانند شکل 3 به شما نشان داده میشود. ایمیل خود را باز و گذرواژهتان را یادداشت کنید. اکنون با این شناسه و گذرواژه میتوانید وارد سیستم شوید.

ایمیل دریافت گذرواژه سامانه ساجات

ایمیل دریافت گذرواژه سامانه ساجات

ورود به سیستم و ثبت نام

در مرورگر نشانی http://sajat.mporg.ir را وارد و شناسه و گذرواژه ي خـود را تایـپ و کلیـد Enter را فشار داده یا روي دگمه ي ورود کلیک کنید. سیستم صفحه ي مشخصات شرکت را نمایش می دهد. این صـفحه 5 قسمت دارد و باید اطلاعات شرکت را در آن وارد کنید.

مشخصات نماینده شرکت

همان طور که در شکل زیر نمایش داده شده اولین قسمت مشخصات نماینده شرکت است. براي پـر کـردن ایـن قسمت میتوانید مشخصات مدیر عامل و یا یکی از اعضاي هیئت مدیره را وارد کنید.

مشخصات نماینده شرکت در ثبت نام ساجات

مشخصات نماینده شرکت در ثبت نام ساجات

مشخصات شرکت

شناسه ملی شرکت ها عددي 11 رقمی است و با عدد 10 شروع میشود. کد اقتصادي ( شماره شناسه مالیاتی) شرکت خود را از روي اظهار نامه مالیاتی شرکت به دست آورده و یا از شعبه سازمان امور مالیاتی مربوط به شرکت بپرسید. کد اقتصادي یک عدد 12رقمی است و با عدد 41 شروع میشود.

مشخصات شرکت در ثبت نام ساجات

مشخصات شرکت در ثبت نام ساجات

نکته: شرکت های تازه تاسیس برای دریافت کد اقتصادی شرکت خود باید به شعبه سازمان امور مالیاتی شرکت مراجعه کنند.

با توجه به فعالیت شرکت بر طبق اساسنامه، یکی از گزینه های اولین گواهینامه مورد تقاضا را انتخاب کنید.

مشخصات محل شرکت

در فرمی مانند شکل زیر مشخصات محل شرکت را وارد کنید. شناسه کاربري و نشانی پست الکترونیک همان است که در فرم ثبت نام وارد کردید. شناسه کاربري و این پست الکترونیک قابل ویراش و حذف نیست.

مشخصات محل شرکت در ثبت نام ساجات

مشخصات محل شرکت در ثبت نام ساجات

الصاق فایل

صفحه اول اساسنامه شرکت و یا اظهار نامه ثبتی شرکت که نام و موضوع فعالیت شرکت در آن درج شده باشد را در یکی از قالبهاي gif, jpeg, jpg ویا png اسکن کنید. حجم این فایل نباید بیش از 200 کیلو بایت باشد. روي دکمه انتخاب فایل در شکل زیر کلیک و فایل تصویر را از جایی که در آن ذخیره شده است انتخاب کنید.

الصاق فایل در ثبت نام ساجات

الصاق فایل در ثبت نام ساجات

کد حفاظتی

ابتدا صفحه کلید خود را به زبان انگلیسی تغییر داده و سپس در شکل زیر کد حفاظتی را در جاي خود تایپ و روي دکمه ثبت کلیک کنید.

کد حفاظتی در ثبت نام ساجات

کد حفاظتی در ثبت نام ساجات

در این حال سیستم ضمن نمایش اطلاعات وارده شده مانند شکل زیر آن را به دفتر نظام فنی و اجرایی میفرستد.

توصیه میشود این فرم را در کامپیوترتان ذخیره کنید تا اگر در آینده نیاز پیدا شد، به آن دسترسی داشته باشید. دفتر نظام فنی و اجرایی با دریافت فرم یک ایمیل به شما میفرستد که در آن از شما خواسته شده است حداکثر ظرف یک ماه فرم نمایش داده شده را چاپ و پس از امضا، شماره و تاریخ گذارده و با پست سفارشی و یا پیشتاز به نشانی زیر بفرستید.

تهران میدان بهارستان، خیابان صفی علیشاه، معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري

چاپ فرم ثبت نام

براي چاپ فرم روي نشان مشخص شده در بالا و سمت راست شکل زیر کلیک کنید. دفتر نظام فنی اجرایی پس از بررسی تقاضاي شما، اگر آن را تایید کند، گذرواژه دوم شما توسط سامانه به آدرس ایمیلی که معرفی کردهاید فرستاده میشود. حداکثر مهلت لازم براي تکمیل فرم ثبت نام و ارسال آن یک ماه است.

چاپ فرم ثبت نام ساجات

چاپ فرم ثبت نام ساجات

اگر بعد از ثبت نام خواستید اطلاعات وارد شده را ویرایش کنید، با همان شناسه کاربري و گذرواژه دوباره وارد سایت http://sajat.mporg.ir شوید و اطلاعاتی را که میخواهید تغییر دهید. پس از ویرایش اطلاعات، دوباره فرم ثبت نام را چاپ و بقیه مراحل را انجام دهید.

تذکر:
  • در ”محل امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت“، حتماً نام ونام خانوادگی شخص امضا کننده نوشته شده و مهر شرکت نیز زده شود.
  • اگر نام شرکت تغییر کرده است، آگهی تغییرات اداره ثبت شرکتها را پیوست فرم ثبت نام کنید. با مراجعه به اداره کل ثبت شرکتها نام شرکت باید در سایت شناسه ملی اشخاص حقوقی اصلاح شود. همچنین کد اقتصادي شرکت باید توسط یکی از شعب سازمان امور مالیاتی اصلاح شود.

به روال طبیعی پس از گذشت دو هفته(15 روز) از تاریخ ارسال پستی فرم ثبت نام، اگر مغایرتی در فرم ثبت نام شما نباشد، باید ثبت نام الکترونیکی شما تائید شده و گذر واژه دوم به نشانی پست الکترونیکی که در فرم ثبت نام دادهاید رسیده باشد.

اگر بعد از زمان فوق الذکر(15 روز) گذرواژه دوم براي شما ارسال نشده باشد. (در Inbox و یا Spam پست الکترونیکی شما نباشد) میتوانید با شماره تلفنهاي 33272942-6 (مرکز پیام سامانه ساجات) تماس گرفته و موضوع را پیگیري کنید.

بازیابی گذرواژه

اگر گذرواژه خود را فراموش کردید، در شکل 10 روي لینک اینجا کلیک کنید. با این کار صفحهاي مانند شکل زیر باز میشود.

بازیابی گذرواژه ثبت نام ساجات

بازیابی گذرواژه ثبت نام ساجات

شناسه کاربري، پست الکترونیک خود و کد حفاظتی را در جاي مشخص شده وارد و روي دگمه  کلیک کنید. پست الکترونیک همانی است که هنگام ثبت نام اولیه ارائه کرده بودید. سیستم پیغامی مانند شکل زیر به شما میدهد. روي دکمه  کلیک کنید تا صفحه پیغام بسته شود. به ایمیل خود مراجعه و ایمیلی را که از طرف سیستم آمده است باز کنید. در این ایمیل از شما خواسته شده است روي یک لینک کلیک کنید.

تغییر گذرواژه ثبت نام ساجات

تغییر گذرواژه ثبت نام ساجات

تایید گذرواژه جدید در ثبت نام ساجات

تایید گذرواژه جدید در ثبت نام ساجات

سخن پایانی

جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره های 02634218014 الی 02634218019 تماس حاصل نمایید و از راهنمایی های بیشتر مشاورین اداره ثبت یکتا بهره مند شوید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *