تمدید و ارتقا رتبه مشاور

تمدید و ارتقا رتبه مشاور

تمدید و ارتقا رتبه مشاور

از آنجایی که شرکتهای مهندسی مشاور در سه پایه رتبه بندی می شوند و در سایت ساجات نیز رتبه بندی می شوند لذا این شرکت در جهت تکمیل پرونده مشاوران در جهت اخذ رتبه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گام برمی دارد. قابل ذکر است که تکمیل پرونده مشاوران نسبت به تکمیل پرونده ساجات پیمانکاران جزئیات بیشتری دارد و مشاوره در این جهت نیازمند فعالیت تخصصی بیشتری میباشد. این شرکت تا مرحله نهایی اخذ رتبه در کنار شما خواهد بود.

شرایط برای تمدید:

صرفاً یک سری تغییرات شکلی در شرکت ایجاد شده باشد؛ نظیر : نام شرکت ، محل شرکت ، سهامی عام یا خاص بودن شرکت و موضوع شرکت (بگونه ای که نوع صلاحیت مندرج در گواهین امه را مخدوش ننموده باشد). تغییرات در اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل به شرطی که عضو گروه مهندسین مشاور نبوده باشند؛ بعبارتی تغییر در اعضاء هیأت مدیره صرفاً مشمول حداقل اعضا شده باشد. (بیش از نصف یعنی بیشتر از ۵۰ % اعضای هیئت مدیره تغییر نکرده باشد) تغییرات چرخشی در هیئت مدیره بلامانع است.

جایگزینی افراد هیئت مدیره در یکی از شرایط ذیل امکانپذیر است:

۱-فرد جایگزین در هیئت مدیره دارای سوابق تجربی مشابه همان فعالیت در هیئت مدیره شرکت دیگر باشد.

۲-فرد جایگزین دارای حداقل تجربه اجرای دو پروژه صنعتی مربوط و یا مشارکت در نیمی از آن باشد.

۳-تایید فرم مشارکت نامه تضامنی به تاریخ روز الزامی است.

۴-تغییر در سهامداران و میزان سهام آنها بگونه ای که شرط اکثریت سهام و مالکیت شرکت های رتبه بندی شده در مشارکت ثبتی را حفظ نموده باشد.

۵-صلاحیت و رتبه بندی شرکت اصلی و شرکتهای همکار “در مشارکت ها” و یا شرکت سهامدار حقوقی دارای صلاحیت دچار تنزل نشده باشد و یا بدینوسیله نوع فعالیت آنها دچار تغییر نشده باشد.

۶-رتبه بندی شرکت های سهامدار دارای صلاحیت “در مشارکت ثبتی ” و یا صلاحیت شرکت اصلی و هسته آن دچار تنزل نشده باشد. در صورت مشترک بودن عضو هیئت مدیره ، در ذیل نامه تمدید گواهی نامه برای اخذ رتبه مشاور ، نام شرکت و یا شرکتها ذکر شوند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *