تغییر در حوزه تعریف رشته های آب

تغییر در حوزه تعریف رشته های آب یکی دیگر از آیین نامه هایی است که اداره ثبت یکتا برای شما عزیزان آماده کرده است. امروز میخواهیم تغییر در حوزه تعریف رشته های آب را بررسی نماییم، با ما همراه باشید.

به استناد مواد (17) و (18) آییننامه تشخیص صلاحیت پیمانکـاران، مصـوبه شماره /48013ت23251هـ مورخ 81/12/11 هیـأت محتـرم وزیـران، بـه پیوست اصلاحات بعمل آمده توسط کمیته فنی تشخیص صلاحیت پیمانکاران در هفت صفحه برای اجراء ابلاغ میگردد.

1 بندهای ب،ت،ج از ماده شش بشرح زیر اصلاح گردید:

ب-رشته آب: دربر گیرنـده امور پیمانکـاری مربـوط به بنـدها،سـدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازههای هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبـکه های توزیع آب، شبــکه های جمع آوری و انتقــال فاضــلاب، کانالهــای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشــی، سـازههای دریایی و سـاحلی،احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی(سیویل) تصفیه خـانه های آب و فاضلاب، و نظایر آن.

ت-رشته صنعت و معدن: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع غذائی،نســاجی،پوشاک، چرم، چوب و شیشه،سلولوزی،استخراج،فرآوری،ذخیره،تبدیل مواد خام و تولید در صنایع نفت و گاز،پتروشیمی، شیمیائی، کانی غیر فلزی،صنـایع سنگین،معدنی،صنایع فلـزی(آهن و فولاد،فلزی غیــرآهنی و فرآوردههای فلزی)، کـارخـانـجات ابزارآلات و مـاشینها وتجهیـزات انـدازهگیـری و کنتـرل و تاسیســات صنعتی جـانبی، تـولیــد وسایل آزمایشــگاهی، دارویی،کارخانجات تولید وسایل حمل و نقل،تجهیزات، خطوط انتقال مواد در کارخانجات، بهینه ســازی مصرف انرژی، صنعت حمل و نقل و نظایر آن.

ج-رشته تاسیسات و تجهیزات: دربرگیرنده امور پیمـــانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب،نفت و گاز)،

شبــکـه گـازرسـانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تاسیسـات و تجهیـزات تصفیه خانه هـای آب و فاضلاب،وسـایل انتقال(آسانسور و پله برقی و …)،سیستم هـای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپــزخانه و سلف سرویس و رخت شوی خانه،سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانهای ساختمان، ماسه پاشی(سندبلاست)،حفاظت کاتودی،پوشش (لاینینگ) و نظایر آن.

2  جدول امتیاز تحصیلات (Mi) موضوع بند الف ماده 12 بشرح زیر اصلاح گردید:

جدول امتیاز تحصیلات mi موضوع بند الف ماده 12

جدول امتیاز تحصیلات mi موضوع بند الف ماده 12

3) “جدول پیوست(1) شرایط اختصاصی برای دریافت گواهینامه پیمانکاری” بشرح زیراصلاح گردید:

پیوست :(1) شرایط اختصاصی برای دریافت گواهینامه پیمانکاری

پیوست 1 شرایط اختصاصی برای دریافت گواهینامه پیمانکاری

پیوست 1 شرایط اختصاصی برای دریافت گواهینامه پیمانکاری

توضیح:

-1 برای ارتقاء تشخیص صلاحیت در پایه های سه و دو (از پایه سـه بـه دو و دو بـه یـک)، انجـام یـک کـار در رشـته مـورد درخواست و با مبلغ حداقل یک سوم (1/3) ظرفیت رشته مورد درخواست الزامی است.

-2 جهت تائید تشخیص صلاحیت در پایه پنج، دارا بودن حداقل سه سال سـابقه مفیـد(مسـتند بـه اسـناد بیمـه) در رشـته مورد درخواست، برای یک نفر از اعضاء هیات مدیره الزامی است.

* برای رشته های آب و حمل و نقل تعداد چهار (4)  کار مجاز در نظر گرفته میشود.

ضریب حداکثر مبلغ مناسب و ظرفیت در هررشته

ضریب حداکثر مبلغ مناسب و ظرفیت در هر رشته

ضریب حداکثر مبلغ مناسب و ظرفیت در هر رشته

فایل کامل آیین نامه تغییر در حوزه تعریف رشته های آب را از لینک زیر دانلود کنید.

aeen-name-pey.pdf

شماره های تماس اداره ثبت قانون مداران یکتا

  • 02634218014
  • 02634218015
  • 02634218016
  • 02634218017
  • 02634218018
  • 02634218019

آدرس دفاتر اداره ثبت یکتا

تهران: ستار خان ، خیابان حبیب اله، نبش کوچه بنفشه، ساختمان آریانا، پ 114، ط5، واحد 10

کرج: طالقانی شمالی – پایین تر از برج یادمان – برج سبز طوبی – ط 4 – واحد ٧