انواع پیمانکاران

انواع پیمانکاران

انواع پیمانکاران

انواع پیمانکاران بصورت زیر طبقه بندی میشوند. تا انتهای مقاله انواع پیمانکاران با ثبت یکتا (ارائه دهنده کلیه خدمات ثبت و رتبه بندی شرکت) همراه باشید.

پیمانکار نوع اول

پیمانکاران حقیقی و اضخاص حقوقی بخش خصوصی ایرانی که صددرصد(100%) سهم‌الشرکه یا سهام آن ها متعلق به اشخصا حقیقی ایرانی باشد.

پیمانکار نوع دوم

پیمانکارانی که صددرصد(100%) مالکیت سهم‌الشرکه یا سهام آن ها متعلق به دولت، شهرداری ها، موسسات یا نهادها و ارگان های انقلاب اسلامی یا دیگر موسسات عمومی و عام المنفعه باشد.

تبصره: شرکت ها دولتی که با اجازه قانون تشکیل میشوند، نوع دو محسوب میشوند.

پیمانکار نوع سوم

گروه های  مشارکت و سایر پیمانکارانی که حائز شرایط نوع اول و دوم نباشند، نوع سوم محسوب میشوند.

تبصره 1: شرکت هایی که صددرصد(100%) سهام آن ها متعلق به اضخاص حقیقی و حقوقی نوع اول باشد، نوع یک محسوب میشوند.

تبصره 2: سایر اشخاص حقوقی عمومی (نظیر دولت، سازمانهای دولتی، شهرداری ها، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، مؤسسات خیریه و موقوفات و …) از نظر این آیین نامه پیمانکار محسوب نمیشوند.

ماده 6: پیمانکاران موضوع ماده (3)برحسب نوع فعالیت (رشته)به شرح زیر طبقه بندی میشوند.

الف- رشته ساختمان: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و نظایر آن.

ب-رشته آب: دربر گیرنـده امور پیمانکــاری مربــوط بـه بنـدها،ســدها و سـاختمان نیروگـاه آبـی، سـازه هـای هیـدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبـکه های توزیع آب، شبــکه های جمع آوری و انتقــال فاضــلاب، کانالهـــای انتقـال آب و شبکه های آبیاری و زهکشــی، سـازههای دریایی و سـاحلی،احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیـان و عملیات ساختمانی(سیویل) تصفیه خـانه های آب و فاضلاب، و نظایر آن.

پ- رشته راه و ترابری: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعـی، بزرگـراه هـا،آزاد راه ها، راههای ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایهدار، تونل ها، پل ها، راه های زیرزمینی و سیـستم هـای حمـل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و نظایر آن.

ت-رشته صنعت و معدن: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صـنایع غـذائی، نـســاجی، پوشـاک، چرم، چوب و شیشه، سلولوزی، اسـتخراج، فـرآوری، ذخیـره، تبـدیل مـواد خـام و تولیـد در صـنایع نفـت و گـاز، پتروشـیمی، شیمیائی، کانی غیر فلزی، صنــایع سـنگین، معـدنی، صـنایع فلــزی(آهـن و فـولاد، فلـزی غیـــرآهنی و فـرآوردههـای فلـزی)،

کـارخـانـجات ابزارآلات و مـاشینهـا و تجهیــزات انــدازهگیــری و کنتــرل و تاسیـســات صـنعتی جــانبی، تـولیـــد وسـایل آزمایشــگاهی، دارویی،کارخانجات تولید وسایل حمل و نقل،تجهیزات، خطوط انتقـال مـواد در کارخانجـات، بهینـه ســـازی مصرف انرژی، صنعت حمل و نقل و نظایر آن.

ث- رشته نیرو: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکههای برق و تأسیسات برقی، پستهای توزیع والکترونیک عام و خاص ،سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق و نظایر آن.

ج-رشته تاسیسات و تجهیزات: دربرگیرنده امور پیمـــانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب،نفت و گاز)، شبــکـه گـازرسـانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستمهای سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تاسیسـات و تجهیـزات تصفیه خانه هـای آب و فاضلاب،وسـایل انتقال(آسانسورو پله برقی و…)،سیستم هـای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپــزخانه و سلف سرویس و رختشوی خانه،سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانهای ساختمان، ماسهپاشی(سندبلاست)،حفاظت کاتودی،پوشش (لاینینگ)، ایستگاه های پمپاژ و نظایر آن.

چ- رشته کاوشهای زمینی: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، حمل و بهرهبرداری از مواد غیرزنده موجود در پوسته زمین (در خشکی و آب)، کاوشهای غیرمستقیم روی خشکی، حفاریهای آبی، هیدروکربوری و تزریق مواد و دفن زباله، کاوشهای دریایی، حفاری در بستر دریا و ژئوتکنیک، بهرهبرداری از مواد بستر دریا (بجز هیدروکربورها)، سیستمهای ثابت انتقال مواد در دریا و ایستگاههای آن شامل آب، فاضلاب، هیدورکربورها و دیگر مواد، آمادهسازی و ساخت و بهرهبرداری از معادن روباز (در خشکی) و آمادهسازی و ساخت و بهرهبرداری از معادن زیرزمینی (در خشکی) و نظایر آن.

ح- رشته ارتباطات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و دادهای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده، انواع شبکه های پستی، شبکههای انتقال سیمی، بیسیم، رادیو، تلویزیون، و شبکههای ماهواره و نظایر آن.

خ- رشته کشاورزی: دربرگیرنده امور پیمانکاری در زمینه ،جنگل داری، درختکاری، بهسازی و اصلاح اراضی، آبخیز داری وآبخوان داری ،مالچپاشی و تثبیت شن روان، عملیات بهزراعی، کاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیک، مرتعداری و ایجاد مراتع دستکاشت، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن،امور دامپروری شامل (طیور، گاوداری، زنبورداری و گوسفندداری)، شیلات و آبزیان و نظایر آن.

د- رشته خدمات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به رفع آلودگی از محیطهای خشکی و آبی (اعم از داخل خشکی و محیط دریایی)، آتشنشانی (شهری، صنعتی، دریایی و جنگلها) و کمکرسانی (در خشکی و دریا و نظایر آن) و امور پیمانکاری مربوط به خدمات بانکداری، بیمه، نگهبانی وحفاظت، گردشگری، امور بهداشتیودرمانی و هنری و نظایر آن.

ذ- رشته مرمت آثار باستانی: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به مرمت آثار باستانی.

تبصره: تعریف رشتههای جدید، تغییر در حوزۀ تعریف رشتهها و تطبیق زیررشته ها با رشته های اصلی، بر عهدۀ کمیته فنی تشخیص صلاحیت میباشد.

ماده 7: پیمانکاران با توجه به معیارهای صلاحیت در پنج پایه از بزرگ به کوچک از نظر توان و ظرفیت به شرح زیر طبقه بندی میشوند:

  1. پیمانکاران پایه یک
  2. پیمانکاران پایه دو
  3. پیمانکاران پایه دو
  4. پیمانکارن پایه سه
  5. پیمانکاران پایه چهار
  6. پیمانکاران پایه پنج
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *