افزایش سرمایه شرکت مسئولیت محدود

افزایش سرمایه شرکت مسئولیت محدود به چه صورتی انجام میشود؟ امروز میخواهیم موارد و مدارکی که در زمینه افزایش سرمایه شرکت مسئولیت محدود باید رعایت شود را بررسی نماییم.

افزایش سرمایه شرکت مسئولیت محدود

افزایش سرمایه شرکت مسئولیت محدود

نوع شخصیت حقوقی: مسئولیت محدود

عنوان صورتجلسه: مجمع عمومی فوق العاده

عنوان تصمیم: افزایش سرمایه شرکت (از طریق افزایش سهم الشرکه)

مدارک موردنیاز / مواردی که باید رعایت شود

 1. ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .
 2. ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .
 3. ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید .
 4. ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .
 5. درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با  رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .
 6. در صورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضاء کلیه شرکاء 7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

نوع شخصیت حقوقی: مسئولیت محدود

عنوان صورتجلسه: مجمع عمومی شرکاء

عنوان تصمیم: افزایش سرمایه شرکت (از طریق افزایش سهم الشرکه)

مدارک موردنیاز / مواردی که باید رعایت شود

 1. ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء .
 2. ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .
 3. ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید  .
 4. ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .
 5. درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با  رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .
 6. در صورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضاء کلیه شرکاء.
 7. درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

نوع شخصیت حقوقی: مسئولیت محدود

عنوان صورتجلسه: مجمع عمومی فوق العاده

عنوان تصمیم: افزایش سرمایه شرکت (از طریق ورود شریک جدید)

مدارک موردنیاز / مواردی که باید رعایت شود

 1. ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .
 2. ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .
 3. ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید .
 4. ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .
 5. درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با  رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .
 6. در صورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضاء کلیه شرکاء
 7. درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

تماس با ما

شما عزیزان میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه رتبه بندی شرکت با مشاورین اداره ثبت یکتا در ارتباط باشید. برای این منظور میتوانید به طروق زیر عمل کنید.

شماره های تماس اداره ثبت قنون مداران یکتا

 • 02634218014
 • 02634218015
 • 02634218016
 • 02634218017
 • 02634218018
 • 02634218019

آدرس دفاتر اداره ثبت یکتا

تهران: ستار خان ، خیابان حبیب اله، نبش کوچه بنفشه، ساختمان آریانا، پ 114، ط5، واحد 10

کرج: طالقانی شمالی – پایین تر از برج یادمان – برج سبز طوبی – ط 4 – واحد ٧